SVET ADOLFA BENCU

VZDELANÝ ČLOVEK S NEOBYČAJNÝM TALENTOM

benca-1 truby-z-jericha-ii-db

Adolf Benca sa narodil v Stupave.

Už ako dieťa maľoval kovbojov a Indiánov, ako 7-ročný ilustroval detské knihy. V roku 1968 jeho rodina emigrovala cez Viedeň do USA. Titul akademického maliara získal na Columbia University v New Yorku, vyštudoval aj anatómiu na Bolonskej univerzite. Je honorárnym doktorom v oblasti anatómie, doktorom filozofie, doživotným členom americkej, francúzskej či nemeckej akadémie.

Jeho diela sú v zbeirkach Metropolitného múzea a v Múzea moderného umenia v New Yorku, vo Washingtone, Atlante, Ríme, Tel Avive, Hongkongu a aj v Slovenskej národnej galérii. Namaľoval približne štyritisíc olejomalieb veľkých rozmerov, mal vyše sto samostatných výstav po celom svete.

TVORBA

Jeho diela sú v zbierkach Metropolitného múzea a v Múzea moderného umenia v New Yorku, vo Washingtone, Atlante, Ríme, Tel Avive, Hongkongu a aj v Slovenskej národnej galérii. Namaľoval približne štyritisíc olejomalieb veľkých rozmerov, mal vyše sto samostatných výstav po celom svete.

BENCA A TEORETICKÁ FYZIKA

Adolf Benca je veľmi vzdelaný umelec v exaktných vedách, obzvlášť vo filozofii a v prírodných vedách, okrem iného študoval tiež medicínu v Taliansku. Benca sa napríklad inšpiruje teoretickou fyzikou 20. storočia, ktorá je charakterizovaná vývojom teórie relativity, kvantovej teórie, teórií elementárnych častíc.

ORIGINÁLNY ŠTÝL ADOLFA BENCU

Z hľadiska maliarskeho štýlu patrí Bencova maľba v širšom, „strešnom” význame do Novej figurácie – tento termín súhrnne pomenováva všetky svetové výtvarné prúdy po roku 1945, ktoré (na rozdiel od abstraktného umenia) uplatňujú predmetné prvky. V rámci obrovského „riečišťa” Novej figurácie je Benca nezaraditeľný, pretože je absolútny solitér, tak povediac samorast.

PROMETHEO

VODNÉ CESTY

EYE OF THE DEVIL

EYE OF THE DEVIL