Adolf Benca sa narodil v roku 1959 v bývalom Československu. Bencovci s desaťročným Adolfom a mladšou dcérou Ľubicou emigrovali z Československa do USA v roku 1969. Mladý Adolf od začiatkov v Amerike vzbudzoval pozornosť svojich učiteľov a okolia mimoriadnym talentom. Už ako sedemnásťročného ho smelo označovali za budúceho Picassa.

Chlapcovi, ktorý svoje prvé diela tvoril so štetcami za necelé tri doláre, stačilo iba desať rokov na to, aby sa etabloval medzi svetovú maliarsku špičku. Najskôr ukončil Cooper Union School of Art v New Yorku s titulom Bachelor of Fine Arts (B.F.A.). O štyri roky neskôr pridal titul Master of Fine Arts (M.F.A.) z prestížnej Columbia University v New Yorku. Na Columbia University School of Art, ale aj na Bolonskej univerzite v talianskej Bologni študoval anatómiu ľudského tela. V Taliansku, v archívoch Lorenza de Medici preskúmal vyše 900 kópií Aristotelovho diela. Na Bolonskej univerzite, jednej z troch najstarších v Európe, získal Adolf Benca titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) v oblasti anatómie a súčasne aj titul Doctor honoris causa filozofie na Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

Ako 26-ročný stal doživotným členom Švajčiarskej akadémie v Ríme.
Ako 28-ročný sa stal doživotným členom Francúzskej akadémie v Ríme.
Ako 29-ročný sa stal členom Americkej akadémie v Ríme.
Ako 35-ročný sa stal doživotným členom Švédskej akadémie v Ríme.
Ako 41-ročný sa stal doživotným členom Nemeckej akadémie v Berlíne.

Po páde železnej opony sa rozhodol rozšíriť svoju kariéru na územiach strednej a východnej Európy. V roku 2002 začal v Prahe a tu mu bola udelená prestížna cena Masarykovej akadémie. Od roku 2003 tvorí v partnerstve s Bratislavskou lodnou spoločnosťou, a.s. Ucelenú kolekciu svojej umeleckej tvorby od roku 2003 po súčasnosť prezentuje umelec na lodiach, plávajúcich galériách, ktoré sú po ňom pomenované a medzinárodne akceptované. Plávajúcu galériu Adolfa Bencu v Bratislave si v roku 2012 prezrelo 22.437 návštevníkov.

V roku 2012 Bratislavská lodná spoločnosť a. s. a maliar Adolf Benca založili obchodnú spoločnosť ADOLF BENCA ACADÉMIA. V roku 2013 bol tento projekt ADOLF BENCA ACADÉMIA medzinárodne akceptovaný na Bruselskom sympóziu EBU (Europe Barge Union). Partnerom pri realizácii tohto medzinárodného projektu sa stalo Európske centrum výtvarných umení.