Adolf Benca

Narodil sa 16. mája 1959 v Bratislave, ako desaťročný emigroval s rodičmi do USA. V období 1969 – 1973 navštevoval základnú súkromnú školu v Chicagu a súčasne aj tamojšiu umeleckú školu Art Institut. V rokoch 1973 – 1977 absolvoval štúdium na strednej škole v Grayslake, Illinois. V odobí 1977 – 1981 sa vzdelával na vysokej škole The Cooper Union for the Advancement of Science and Art v New Yorku – šlo o bakalárske štúdium ukončené získaním titulu akademického maliara B.F.A. V rokoch 1982 – 1987 absolvoval štúdium medicíny (anatómia ľudského tela) na Columbia College v New Yorku, na ktorej dostal titul akademického maliara M.F. A. V období 1987 – 1988 mu získané Fulbrightovo štipendium umožnilo štúdium medicíny na univerzite v Bologni (anatómia ľudského tela), kde získal honorárny titul doktora v oblasti anatómie. V tom istom období sa stal aj doktorom na John Hopkins University

yce168u1Pri tvorbe ho najviac fascinovalo a inšpirovalo ľudské telo a jeho umelecké spracovanie. Aby mu čo najviac porozumel, na Columbia University School of Art, ale aj na Bolonskej univerzite v talianskej Bologni študoval anatómiu ľudského tela. V Taliansku, v archívoch Lorenza de Medici preskúmal vyše 900 kópií Aristotelovho diela. Vďaka poznatkom zo štúdia sa Adolf Benca domnieva, že paradoxne práve západná civilizácia vychádza z Aristotelovho filozofického odkazu.

Na Bolonskej univerzite, jednej z troch najstarších v Európe, získal Adolf Benca titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) v oblasti anatómie a súčasne aj titul Doctor honoris causa filozofie na Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

Vášeň k ľudskému telu, poznatky z prírodných a spoločenských vied, mytológia, zmyselnosť a život, ktorý víťazí nad smrťou sú hlavnými prvkami osobitého, nenapodobiteľného diela Adolfa Bencu. Neustále uplatňuje hĺbku bytostného i duchovného, čím sa stáva majstrom a rozprávačom veľkých i malých príbehov v dejinách ľudstva. Adolf Benca nezachytáva svet fotograficky, plošne, pre túto chvíľu a pre tento okamih. Jeho maľby majú pozadie, hĺbku, lebo všetko sa odohráva na základe skutočnosti, na základe prežitého. V jeho tvorbe sa stretáva minulosť s prítomnosťou, aby bola výzvou pre budúcnosť.

Diela Adolfa Bencu sú vďaka sile a výnimočnosti vyhľadávanými medzi poprednými svetovými zberateľmi a znalcami umenia. Hodnota jednotlivých obrazov Adolfa Bencu sa nedá vyčísliť. Doteraz namaľoval vyše štyritisíc olejomalieb veľkých rozmerov, ktoré sú väčšinou majetkom súkromných zberateľov. Neusilujúc sa oň, dosiahol ďalší paradox: jeho obrazy, ktoré odhaľujú veľkosť i biedu človeka, spoločnosti, dejín, provokujú mocných tohto sveta, aby ich vlastnili.